اهمیت کود دهی در زعفران 09159643869

اصول تغدیه گیاهی که قبل از هر برنامه تغذیه ای همواره میبایستی مدنظر کشاورزان و همکاران محترم  قرار گیرد، بشرح ذیل میباشد: 


✅ - چه عناصری برای تغذیه گیاه لازم است؟


✅- چگونه مواد غذایی توسط گیاهان دریافت می گردد؟


✅- در چه مکانی از  گیاه  حضور آنها الزامی می‌ باشد و چه نقشی در حیات گیاه دارند؟


 ✅- چه میزان  از عناصر ضروری باید مصرف شود؟


✅- عناصر ضروری به چه شکلی قابل استفاده هستند؟ کودهای های پیشنهادی برای هر عنصر کدامند؟


✅- زمان مصرف آنها چگونه است؟


✅- روش مصرف عناصر چگونه باید باشد؟ 


✅- دوام و پایداری کود مصرفی چقدر است؟

 

?? کلیات مدیریت کشاورزی را همه کشاورزان میدانند اما تفاوتها و مزیت ها، به دقت در جزییات بستگی دارد.

/ 0 نظر / 117 بازدید