# کود_های_پیشنهادی_برای_افزایش_گلدهی_زعفران

کود های پیشنهادی برای افزایش گلدهی زعفران 09159643869

محلول پاشی پس از دی ماه تا فروردین با کود سافرون مجیک انجام میشود.(مهمترین مرحله تغذیه کودی)  این محلول پاشی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 362 بازدید