# کود_سافرون_پاور

کود مخصوص زعفران 09159643869سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران

  مهندس قاسمی   09159643869 با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 703 بازدید