# کود_تقویتی_زعفران_و_تقویت_پیاز_زعفران

کود های پیشنهادی برای افزایش گلدهی زعفران 09159643869

محلول پاشی پس از دی ماه تا فروردین با کود سافرون مجیک انجام میشود.(مهمترین مرحله تغذیه کودی)  این محلول پاشی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 362 بازدید

چرا نوک برگ زعفران سفید یا فسفری شده است؟؟؟ 09159643869

  چرا نوک برگ زعفران سفید یا فسفری شده است؟؟؟ پاسخ : سرمازدگی درمان :  باتغذیه مناسب و محلول پاشی  به مرورمشکل رفع ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 140 بازدید

کود تقویتی 09159643869سافرون مجیک saffron magic ویژه محلول پاشی زعفران

مهندس قاسمی 09159643869 مقدمه : در اسفند ماه گیاه زعفران بنه (پیاز )مادری آن تحلیل رفته یا بهکلی از بین رفته و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 204 بازدید

کود مخصوص زعفران 09159643869سافرون پاور saffron power برای اولین آبیاری زعفران

  مهندس قاسمی   09159643869 با فرا رسیدن فصل کود دهی پاییزی و زمستانه مزارع زعفران، جهت افزایش عملکرد توصیه به استفاده از کودهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 702 بازدید